Heribert Fischer-Geising Stiftung

IMPRESSUM

IMPRESSUM

Heribert Fischer-Geising Stiftung
c/o Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein
01778 Altenberg / Stadtteil Lauenstein

telefon +49 35054 25402
fax + 49 35054 25455

info@fischer-geising-stiftung.de
www.fischer-geising-stiftung.de

Heribert Fischer-Geising Stiftung je nadace privátního práva a jako neziskové zařízení podle § 5 odst. 1 č. 9 KStG osvobozena od daní. Zastoupena Radou nadace, kterou zastupují Dieter Hoefer, předseda rady nadace, Gabriele Gelbrich, členka rady nadace a Katja Margarethe Mieth, členka rady nadace.

Příslušný orgán dohledu: Finanční úřad Freital, Coschützer Straße 8-10, D 01705 Freital

Bankovní spojení: Dresdner Volksbank Raiffeisenbank eG IBAN: DE72 8509 0000 3277 4426 03
BIC: GENODEF1DRS

Za obsah je odpovědný podle § 55 odst. 2 RStV:

Dieter Hoefer, předseda rady nadace

KONCEPCE, TVORBA A REALIZACE

Ö GRAFIKA

agentur für marketing und design
Thomas Walther
Wittenberger Straße 114 A
01277 Dresden
info@oe-grafik.de
www.oe-grafik.de

PROHLÁŠENÍ

Ručení za obsah

Obsahy našich stránek byly vytvořeny s nejvyšší péčí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahů nicméně nemůžeme převzít žádnou záruku.

Jakožto poskytovatel služeb jsme podle § 6 odst. 1 MDStV a § 8 odst. 1 TDG zodpovědní za vlastní obsah na těchto stránkách podle obecných zákonů. Poskytovatelé služeb ovšem nejsou odpovědni za dohled nad jimi zprostředkovanými nebo uloženými cizími informacemi nebo zkoumat okolnosti, které ukazují na cizí protiprávní činnost. Závazky k odstranění nebo znepřístupnění použití informací podle obecných zákonů tím nejsou dotčeny. Takovéto ručení je možné ovšem od okamžiku znalosti konkrétního porušení práva. Při vejití odpovídajících porušení práva ve známost, budou tyto námi neprodleně odstraněny.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na internetové stránky třetích, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu nemůžeme za tyto cizí obsahy přejímat žádnou odpovědnost. Za obsahy stránek v odkazech je vždy zodpovědný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly zkontrolovány na možná porušení práva v okamžiku, kdy byly linkovány. V okamžiku linkování nebyly nicméně protiprávní obsahy zjevné. Permanentní kontrola obsahu linkovaných stránek není ovšem bez konkrétního důvodu proveditelná. Budou-li nám porušení práva známa, potom budou tyto odkazy neprodleně smazány.

Autorská práva

Provozovatelé stránek se snaží, neustále dbát autorských práv jiných, popřípadě požívat buď vlastní, nebo nelicencovaná díla.

Obsahy a díla zhotovená provozovatelem stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Příspěvky třetích jsou jako takové označeny. Rozmnožování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob použití nad hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora, popř. zhotovitele. Stahování a kopie těchto stránek je povoleno pro soukromé, nikoliv komerční použití.

Ochrana dat

Pokud na těchto stránkách jsou uvedena osobní data (například jméno, adresa nebo e-mailová adresy), je tomu, pokud možno na základě dobrovolnosti. Využití nabídek a služeb je, pokud možno, možné vždy bez udání osobních dat.

Použití v rámci tirážní povinnosti zveřejněných kontaktních dat třetími k zasílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů je tímto výslovně zakázána. Provozovatelé těchto stránek si vyhrazují výslovně právní kroky v případě nevyžádaných zásilek reklamních informací, například spamu.

Auf unserer Webseite werden Cookies gemäß unserer Datenschutzerklärung verwendet. Wenn Sie weiter auf diesen Seiten surfen, erklären Sie sich damit einverstanden. Einverstanden